Het is lekkerder, malser en we weten waar het vandaan komt: Porc D’or varkensvlees

Waarom is het vlees van Porc D’Or varkens lekkerder en malser?

Onze varkens zijn geselecteerd op ras dat specifiek geschikt is voor de consumptie. Door z.g. intramusculair vet is het vlees ook malser en geeft een heerlijke smaak. De varkens krijgen een uitgebalanceerd rantsoen, nu nog samengesteld, maar we zijn met proeven bezig om eigen geteelde granen toe te voegen aan het rantsoen. De granen worden geteeld in het Noorden en Oosten van Nederland. We denken dat we hierdoor de specifieke eigenschappen voor een lekker en mals stukje vlees nog beter krijgen.

Ook onze varkenshouders zitten niet stil, door de jonge pas geboren biggetjes al in een heel vroeg stadium mee te laten eten met de zeug activeren we de spijsverterings-organen beter, met als resultaat een betere opname van de granen. Een belangrijk voordeel hierbij is ook nog eens dat de jonge biggetjes nóg weerbaarder worden.

Hoe weten we waar het vlees vandaan komt?

Onze varkenshouders zijn uitsluitend gevestigd in Noord en Oost Nederland. We kennen de varkenshouders persoonlijk en komen regelmatig bij hen over de vloer, of beter…. bij hen in de stal. Het zijn familiebedrijven die veelal jaren ervaring hebben en het welzijn voor de dieren erg hoog in het vaandel hebben staan.

Het natuurlijke gedrag van een varken proberen we zoveel mogelijk in stand te houden en te stimuleren, de zeugen houden we in groepshuisvesting, de biggen blijven in groepen bij elkaar zodat we voorkomen dat er onderling niet continu bepaald hoeft te worden wie de leider in de groep is.

Daals Karbonade

Waarom produceren we duurzaam?

Allereerst heel eenvoudig: we slepen nauwelijks met onze varkens. Ze worden grootgebracht op hetzelfde bedrijf waar ze zijn geboren of ze worden grootgebracht bij een buur- bedrijf. De mest wordt gebruikt op de akkers waar we ons eigen voer telen, nu nog in proef op een beperkte schaal, maar dit gaat volgend jaar naar verwachting groeien. Daarnaast vergelijken we onderling de varkenshouderijen met elkaar ook in het gebruik van energie, met als gevolg dat er al diverse voorbeelden zijn van aanpassingen om het energie verbruik naar beneden te brengen. Ook delen de varkenshouders regelmatig hun kennis met elkaar en bezoeken ze elkaars bedrijven om van elkaar te leren. We hopen dat we volgend jaar ook kunnen zeggen dat het grootste deel van het voer in de regio geteeld is, dit scheelt ook weer enorm veel kilometers transport.